15 май 2015

Съзвездие - Косите на Вероника

Косите на Вероника - Coma Berenices - Com

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Двете най-светли звезди на това съзвездие са близки до четвърта величина. Главната група на видимите при добри условия звезди са от пета и шеста величина и са разположени в горната дясна част на съзвездието. За зрението ни те изглеждат, като неясно мъгляво петно. С обикновен бинокъл на това място наблюдателят вижда красива група от гъсто разположени една до друга звезди. Тази група всъщност е един разсеян звезден куп, не голям по размери и намиращ се близо до нас.
В това съзвездие, както и в съседните му, Ловджийски кучета, Дева и Лъв, разположени около полюса на Галактиката далеч от прахови облаци и йонизирани мъглявини, които поглъщат светлината, се наблюдават голям брой галактики.
Съзвездието е обозначено през 1551г. от холандския картограф Герардус Меркатор. Според преданията Вероника е жената на египетския цар Птоломей. През време на един негов поход тя дала обещание, че ако съпругът и се върне победител, ще отреже косата си и ще я пренесе жертва на боговете. Птоломей се върнал победител и Вероника изпълнила своето обещание. От само себе си се разбира, че косата на Вероника трябва да е била необикновено хубава. Трогнати от тази жертва, боговете пренесли косата и на небето.

Карти и схеми.


Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII
Други карти на небето със съзвездието: Карта IV, Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X, Карта XI.
Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.
β (бета)
Жълта звезда от 4.3 звездна величина.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
43 β Com 64394 13 11.9 +27 53 9.13 4.3  G0 V      Simbad
  Близка звезда;  
17  Com 60904 12 28.9 +25 55 72.9 5.2  A0p+A2m    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.2 Vb=6.6 Δ=145" за 2012;
         B = 17  Com 60891 Simbad    
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация; Типове променливи звезди;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

mel 111
Звезден куп Косите на Вероника е разсеяна група от около 50 звезди, напълно подходяща за наблюдение в бинокъл. Най-ярките звезди образуват форма подобна на латинската буква V. Звездата γ не е член на купа.
M53
Сферичен звезден куп от 8 звездна величина. В неголям телескоп изглежда като мъгливо кръгло петно.
M64
Галактика от 9 зв. вел., обикновено я наричат Черно око, заради тъмния прахов облак очертаващ се върху яркото ядро. Галактиката не е член на купа галактики Дева.
M85
Галактика от 9 зв. вел., член на купа галактики Дева. В неголям телескоп се вижда звездообразния център.
M88
Спирална галактика от 9 зв. вел., член на галактичния куп Дева. В неголям телескоп изглежда елиптична.
M91
Спирална галактика от 10 зв. вел., член на галактичния куп Дева.
M98
Галактика от 10 зв.вел. с изразена удължена форма. Член на купа галактики Дева.
M99
Галактика от 10 зв. вел., член на купа галактики Дева. В любителски телескоп изглежда кръгла.
M100
Галактика от 9 зв. вел. с кръгла форма, малко по-голяма е от М99. Член на купа галактики Дева.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
О`mel111    Com 12 22.5 +25 51  2.5 300  Разсеян звезден куп  Simbad
  Куп косите на Вероника. При тъмно и ясно небе с просто око се виждат около 
  10 звезди. Красив в обикновен бинокъл. Не може да се обхване цял в телескоп.
б M53 NGC5024 Com 13 12.9 +18 10  8.3 7   Сферичен звезден куп Simbad 
  Обособено ядро, външния регион частично се разделят в телескоп.
Б M64 NGC4826 Com 12 56.7 +21 41  8.5 7x4  Галактика спирална  Simbad 
  Име: Черно око; В телескоп трудно се вижда удължена тъмна прахова структура 
  до ядрото. Ясно външно очертание на галактиката.
т M85 NGC4382 Com 12 25.4 +18 11  9.1 6x4  Галактика       Simbad
  Ярка централна част. Има спътник от 11 зв. вел. в източно посока.
т`M88 NGC4501 Com 12 32.0 +14 25  9.3 5x2  Галактика спирална  Simbad 
  Асиметрично хало, слаби детайли.
т`M100 NGC4321 Com 12 22.9 +15 49  9.4 7x6  Галактика спирална  Simbad
  Удължена централна част със звездообразно ядро.
Т`M99 NGC4254 Com 12 18.8 +14 25  9.9 4x4  Галактика спирална  Simbad 
  Ярка централна част и светли петна в южния спирален ръкав.
Т`M91 NGC4548 Com 12 35.4 +14 30 10.0 5x5  Галактика спирална  Simbad 
  Идентификацията на М91 с NGC4548, не е еднозначна.
Т`M98 NGC4192 Com 12 13.8 +14 54 10.1 7x2  Галактика спирална  Simbad 
  Отчетливо удължена форма, слабо разсеяно хало и не изразено ядро. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;