18 декември 2014

Андромеда, Овен и Триъгълник на декемврийското вечерно небе

На декемврийското небе към 21 часа в южна посока високо над хоризонта към зенита, могат да се открият съзвездията Андромеда, Триъгълник и Овен.

Съзвездието Андромеда е ясно видимо като поредица ярки звезди, започваща от големия квадрат на Пегас в северозападна посока. Съзвездието съдържа най ярката на нашето небе галактика - Мъглявината Андромеда (М31), трудно видима дори с очи.

Овен се разпознава като две ярки звезди и друга по-слаба близо до тях, под съзвездието Андромеда.

Между Андромеда и Овен се намира съзвездието Триъгълник, съставено от по-слаби три звезди. Съзвездието съдържа галактиката Триъгълник (М33), която е видима в бинокъл или малък телескоп.


Карта на звездното небе през декемврийските вечери.

Карта на звездното небе през декемврийските вечери. (без надписи)