14 август 2014

Съзвездието Лира.

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.
В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.
В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.
Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X
Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта II.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.
α (алфа) Вега
Синьо-бяла звезда, трета по яркост на нашето небе.
β (бета) Шелиак
Променлива звезда от 3.2 до 4.4 звездна величина. Тя е най-известната от така наречените затъмнителни променливи звезди. Съставена е от две елипсовидни звезди разположени много близо. Равнината на орбитата на спътника минава през лъча на зрението. При движението си спрямо нас едната звезда идва пред или зад другата и съобразно с това се получава затъмнение, намаление на светлостта.
R
Червен гигант, полуправилна променлива с изменение на блясъка от 4 до 5 зв.вел. за 6-7 седмици.
ζ (дзета)
В бинокъл лесно може да се види като двойна с компоненти от 4.3 и 5.6 зв.вел. на разстояние една от друга 41 дъгови секунди.
ε (епсилон)
Забележителна звездна система е тази звезда. Наблюдателите, които притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна звезда, двете компоненти са от 5 зв.вел на разстояние 3.5 дъгови минути. В сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се разделя на по две отстоящи на 2 дъгови секунди. Всъщност ε е една сложна система от звезди.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега; Близка звезда;
14 γ Lyr 93194 18 58.9 +32 41 190  3.25 B9 III     Simbad
  Име: Сулафат;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.42 B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
  Име: Шелиак;
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" PA=147° за 2012;
  Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д, 
           нарицателна за цял клас променливи звезди;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.00 M5 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.36 Am+F0IV    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" PA=149° за 2012
         D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.59 A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" PA=78° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         AB = 4 ε1 Lyr 91919;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.66 A3V+F0V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" PA=346° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         CD = 5 ε2 Lyr 91926;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M56
Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп.
M57
Пръстен от 9 зв.вел. разположен между звездите β и γ. На снимки от големи телескопи прилича на колело дим. В любителски телескопи се вижда като удължено мъгливо петно с диаметър по-голям от този на Юпитер.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
Б M56 NGC6779 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  7   Сферичен звезден куп Simbad
  Трудно се разделя на звезди.  
Б M57 NGC6720 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4  1.2  Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;