13 август 2014

Ярки звезди на нашето небе

V (звездна величина) <= 2.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α CMa 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.46 A1V+DA     Simbad
  Име: Сириус;
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.05 K0 III     Simbad
  Име: Арктур;
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега;
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.08 G1III+K0III  Simbad 
  Име: Капела;
19 β Ori 24436 05 14.5 -08 12 265  0.13 B8 Iab     Simbad
  Име: Ригел;
10 α CMi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
  Име: Процион;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе;  
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.76 A7 Vn     Simbad
  Име: Алтаир;  
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 20.4 0.86 K5 III     Simbad
  Име: Алдебаран;
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.91 M1.5 Iab-b   Simbad, GCVS
  Име: Антарес;  
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 0.97 B1 IV     Simbad
  Име: Спика;
78 β Gem 37826 07 45.3 +28 02 10.4 1.14 K0 III     Simbad
  Име: Полукс;
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.16 A4 V      Simbad
  Име: Фомалхаут;
50 α Cyg 102098 20 41.4 +45 17 433  1.25 A2 Ia e    Simbad, GCVS
  Име: Денеб;
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.40 B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус;  
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.50 B2 Iab     Simbad, WDS
  Име: Адара;  
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.58 A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
  Име: Кастор;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.62 B2 IV     Simbad
24 γ Ori 25336 05 25.1 +06 21 77.4 1.64 B2 III     Simbad
  Име: Белатрикс;
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.65 B7 III     Simbad
  Име: Ел Нат = γ Aur;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.69 B0 Ib     Simbad
  Име: Алнилам;
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.77 A0 pCrMnEu   Simbad
  Име: Алиот;
33 α Per 15863 03 24.3 +49 52 155  1.79 F5 Iab     Simbad
  Име: Мирфак;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.79 O9.7Ib+B0III  Simbad
  Име: Алнитак;
50 α UMa 54061 11 03.7 +61 45 37.7 1.79 G9 III     Simbad
  Име: Дубхе;
25 δ CMa 34444 07 08.4 -26 24 493  1.84 F8 Iab     Simbad
  Име: Везен;
20 ε Sgr 90185 18 24.2 -34 23 43.9 1.85 B9.5III    Simbad
  Име: Каус;
85 η UMa 67301 13 47.5 +49 19 31.9 1.86 B3 V      Simbad
  Име: Алкаид, Бенетнаш;
  θ Sco 86228 17 37.3 -43 00 92.1 1.86 F1 II     Simbad
34 β Aur 28360 05 59.5 +44 57 24.9 1.90 A1 IV-V    Simbad 
  Име: Менкалинан;
24 γ Gem 31681 06 37.7 +16 24 33.5 1.92 A0 IV     Simbad
  Име: Алхена;
 2 β CMa 30324 06 22.7 -17 57 151  1.97 B1 II/III   Simbad
  Име: Мирцам;
30 α Hya 46390 09 27.6 -08 40 55.3 1.97 K3 II-III   Simbad
  Име: Алфард;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 1.98 K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба;
13 α Ari  9884 02 07.2 +23 28 20.2 2.01 K1 IIIb    Simbad
  Име: Хамал;
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.02 F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
  Име: Полярна звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000 (1.I.2000 12h);
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/(1"паралакс)=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;
Източник - "Нашето звездно небе"