14 февруари 2012

Звездното небе в "Астрономически календар"

Започна публикуването на раздел от "Астрономически календар" посветен на звездното небе:

Астрономически календар - Звездно небе

Тава начинание има за цел да представи пълна, приложима и съвременна информация за подходящото време за наблюдение, интересните обекти видими с различни оптични инструменти в съзвездията от нашето небе.

Поставената задача е не традиционна за българското интернет издаване, всяка препоръка, съвет или открита грешка е безценна за автора, който ги очаква на адрес: astrocalendar.bg@gmail.com.

Ако съдържанието на този сайт създаде у потребителя интерес и любов към астрономическата наука, автора ще счита, че е изпълнил задачата си.

Начинанието посвещавам на търпеливите и вълнуващи звезди с женски имена, съзвездие правещо живота ми вдъхновен и прекрасен.