03 април 2011

Звездното небе през април.

Звездното небе на 15 април 22:00 часа (край на астрономическия полумрак).
Звездното небе на 16 април 01:30 часа (среднощ).
Звездното небе на 16 април 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).