01 март 2011

Звездното небе през март.

Звездното небе на 15 март 20:00 часа (край на астрономическия полумрак).

Звездното небе на 16 март 00:30 часа (среднощ).

Звездното небе на 16 март 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).