14 февруари 2011

Звездното небе през февруари.

Звездното небе на 14 февруари 19:30 часа (край на астрономическия полумрак).

Звездното небе на 15 февруари 00:40 часа (среднощ).
Звездното небе на 15 февруари 05:50 часа (начало на астрономическия полумрак).